Kurucumuz Ali ERZİNCANLIOĞLUNUN lise öğrencilerimize deneme sınavı sonuçlarına göre yaptığı akademik toplantı.