Venüs Kampüs’te Görsel Sanatlar Eğitimi

Venüs Kampüs’te Görsel Sanatlar Eğitimi

Görsel sanatlar eğitimi; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme şeklidir. Okulumuz öğrencilerin bireysel yeteneklerini, estetik ve eleştirel yönlerini keşfederek, onları açığa çıkarma pratiğini hedefi içerisinde tutmaktadır. Görsel Sanatlar derslerinde; desen bilgisi, görsel algılama, resimde şekil ve yüzey, kompozisyon, renk, resim teknikleri verilirken aynı zamanda öğrencilerimizin farklılıkları bulma, hayal kurma, sorgulama, yaratıcı düşünme ve akıl yürütme süreçleride üretimlerine dahil olmaktadır.

Görsel sanatlar eğitimi; algılama, düşünme ve bedensel eylemlerin de katıldığı, süreç içerisinde kendini ifade etme Bu sayede okulumuzda yaptığımız etkinlikler, sanat galerisi ve müze gezileri , kulüplerimiz ve sağladığımız sergi imkanları sayesinde öğrencilerimizi sanata farklı bir gözle bakarak, kültürler arası farkındalığa duyarlı, özgüven duyguları gelişmiş bireyler olarak yetiştirme arzusundayız.