Çocuklara Hedef Nasıl Belirlenir?

Çocuklara Hedef Nasıl Belirlenir?

Çoğu öğrencinin ileriye dönük bir hedeflemesi yok.

Günleri hızlı bir şekilde amaçsız ve hedefsiz bir şekilde geçiyor.

Asıl iş evlatlarımızın güçlü yanlarına ve heyecanına göre hedefler ve amaçlar oluşturmak. Daha doğrusu evlatlarımıza hedef oluşturabilmesi için gerekli ortamları sağlamalıyız.

Çocuk kendine ait bir hedef oluşturur ise hedefine ulaşabileceğini düşünür ise o zaman enerjisi ve motivasyonu yüksek olur. Bu motivasyon da dışsal değil, tama anlamı ile içsel bir motivasyon olur.

Biz kendi hayatımızda bazen bir iş yapar iken o işten o kadar keyif alırız ki zaman su gibi akar gider.

Acaba bu durum ne zaman olur?

Hayat tecrübesi olan büyüklerimiz ile hasbihal ederken hep şu öğüdü verdiler:

İş, kişinin becerisine göre çok kolay ise bu sefer de kişi işten sıkılır. Bir süre sonra da işi bırakır.

Ama yapılan işin zorluğu, becerinin biraz üstünde ise kişi o işten keyif alır.

Biz de öğrencilerimize evlatlarımıza ulaşılabilir hedefler vermek istiyor isek o zaman eğitim sisteminde her öğrencinin seviyesini bilmemiz gerekiyor.

Bizim sistemde çocuklarımızın beceri seviyelerini tespit edemiyoruz.

Çünkü sistem beceriler üzerine kurulu bir sistem değil.

Dersler ortalama öğrencilere göre işleniyor.

Dolayısıyla yüksek becerili çocuklar sıkılıyor, düşük becerili çocuklar da öğrenilmiş çaresizlik yaşıyorlar.

***

Öyle ise çocuklarımızın hedeflerini belirlemeleri için neler yapılabilir?

Okullarımızda dersleri beceri odaklı bir temel üzerine oturtmalıyız.

Okul hayatı dışında hayat okulundan da farklılaştırılmış eğitim uygulayıp beceri temelli eğitimi ilkokul ve ortaokul seviyesine indirgemek mecburiyetindeyiz.

Mesleki ortaokullar ile ilgili projeler geliştirmeliyiz.

Okullarımız içinde beceri temelli laboratuvarlar kurarak okul ders işletim sistemi içerisinde yetenek yönlendirmesi yapmalıyız.

Okul, okul işletim sistemi içerisine beceri kazandırma ve yetenek keşfi koordinatörlüğü kurup, tüm öğrencilerimizi takibe almalıyız.

Evlatlarımızın geleceğin meslekleri üzerine beceriler geliştirme mecburiyetimiz vardır.

Bunun içinde sürekli olarak çocuklarımızı ileride karşılaşacakları zorluklar üzerine yetiştirmeliyiz.

10.12.2021 11:45