Cömert Olmak!

Cömert Olmak!

Başkalarını düşünmek, güçsüz ve acize acımak, anlayışlı ve şefkatli olmak cömert olmanın birinci dersidir.

Hediyeleşmek şefkatli olmanın dilinin belki de en önemli belirtisidir. Hediye veren kişinin alan kişiden daha iyi hissetmesi öğrenilmesi gereken bir davranıştır. Bir insanı iyi, güzel ve erdemli yapmanın yolu onun tehdit etmekten ve korkutmaktan çok vicdanına hitap etmekten geçtiğini hepimiz biliriz.

Vicdana hitap gönüllü ikna gerektirir. Vicdanı etkileyen en önemli şey çıkarsız ve koşulsuz sevgidir. Etkilen vicdan ise veren ele sevgi besler.

Veren kişinin malının eksildiği düşünülür. Fakat bu durum orta ve uzun vade de öyle değildir.

Tıpkı ticarette olduğu gibi. Geri dönüşü olan yatırımlar vardır. İşletmeler kazancının işine yatırır, iş büyür. Yatırım büyüme şeklinde geri döner. Cömert insanların yaptığı iyiliklerde ruhlara atılan tohumlar gibi büyürler.

Böylece vermenin büyümenin bir parçası olduğunu gözlemlemiş oluruz. Kazanan alan değil veren olmuştur.

Günümüzde yaygın olan cömertlik tipi bencil cömertliktir. Kişi sadece çıkarı olduğu konularda ve kendisini öven kişilere karşı vericidir. Sürekli alkış bekler, görmediğinde de insanların nankörlüğünden yakınır. Eli açık insanların gizli cömertlikleri yoksa, sosyal sorumluluk sınırlarında kalan iyi bir davranış olur.

Gizli cömertlikler semavi öğretilerdeki ilahi hedefe daha uygundur. Gizli cömertlik, veren kişinin duygu eğitimine daha çok hizmet eder. Kimseden bir şey beklemediği için yaptığı iyilik ve yardım onda geçici değil kalıcı etki bırakır.

Anadolu’daki “İyilik yap at denize balık bilmese de Halik bilir’’ sözü bu gerçeği çok güzel ifade eder.

Cömertliğin değer olarak bir toplumda yüceltilmesi en çok hastalar, zayıflar, acizler, yaşlılar ve çocuklar gibi kendilerine yetemeyen kişilere ümit verir, onları hayata bağlar.

Cömertliği, savurganlık ile karıştırmamak gerekir. Cömert kişi yerinde harcamaya dikkat eder.

30 kişiye yemek ikram eder, fakat bir kap yemeği çöpe atmamaya çalışır.

Savurgan kişi ihtiyacından çok isteğine göre harcar. Karşı tarafın ihtiyacını düşünmez, kendi egosunu tatmin için alışveriş yapar veya verir.

Cömert kişi kolaylıkla ve gönül rahatlığı ile verir.

Cimri kişi verirken verilmesi gerekmeyen kendi işine yaramayacak şeyi verir.

Bu yüzden toplumuzda en fazla yaygınlaşması gereken duygulardan biri olan cömertliğin, insanlar arasında yaygınlaşmasını sağlamak, sevgiyi paylaşmayı ve iş birliğini arttırır.

İşbirliği; sıcak ve yakın ilişkinin artması güveni güçlendirir.

Başkasını kendisinden daha çok düşünebilmek insanlığın bilgelik yolundaki en tepe noktasıdır. 

22.12.2023 17:25