Eğitim Devam Edecek Salgın Bitecek

Eğitim Devam Edecek Salgın Bitecek

Tüm dünyayı sarsan yaşadığımız bu salgın günleri öğrencilere verdiğimiz eğitimin ne kadar çok önemli ve sürdürülebilir olması gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Şartlar ne olursa olsun okulların her zaman açık kalması gerektiğini birlikte gördük.

Bugün hep birlikte çocuklarımızın duygusal ve sosyal yaşamlarındaki eksiklerini nasıl gidermemiz gerektiğinin mücadelesini veriyoruz…

Çünkü eğitim kuruluşları, çocuklarımızın öğrenme ve öğretme süreci içerisinde toplumun kendisinden beklediği rol modelleri ortaya koyabilmesi ve sosyal davranışları edinebilmesi adına uygun durum ve yaşantıyı sağlayan en önemli kurumlardır.

Bu ortamda okullar, çocuklarımızın salgın döneminde sekteye uğrayan sosyal bir varlık oldukları gerçeğini de düşünerek hareket etmeli.

Uzun bir süre evde kaldıktan sonra öğrencilere ait özellikle üst düzey zihinsel becerilerde önemli kayıplar yaşanacağı ortada.

Biz biliyoruz ki öğrenme düzeyleri bilgi, beceri ve yetenek olarak tanımlanmakta.

Bir öğretim programının amacı da işte bu öğrenme düzeylerine uygun olan eğitimi planlamak olmalı.

***

Tıpkı bir mimarın bina projesinin temelini yapması gibi.

Bu temel ne kadar kuvvetli olursa bir sonraki öğrenme düzeyi olan becerileri, öğrencilerimize kazandırmak da o kadar kolay olacak.

Üst düzey zihinsel becerileri elde etmek o kadar zenginleşecek.

Okullar tüm bunların farkında olan kurumlar olarak hareket etmelidir ve doğası gereği yüz yüze eğitim bir zorunluluk.

Biz tüm okullarda bunların farkında olup, öğrencilerimizin öğrenme düzeylerine ait her bir kazanıma sahip olmaları için, modern, eğitim modelleri ve eğitim ortamları da dahil olmak üzere bütün tasarımları bünyesinde üretebilen ve tüm ana okulundan lise sona kadar gerçek bir okul ortamın da tüm olanakları öğrencilere veren bir sistem kurmalıyız.

***

Bu düşünce ve programa hizmet eden pek çok kazanım, birlikte yaparak ve yaşayarak hayat bulacak tüm eylemleri gerçekleştirmeliyiz.

Her şey rağmen yüz yüze eğitime devam etmeliyiz.

Çocuklarımız bizim geleceğimizi inşa edecek olan evlatlarımızdır.

20.11.2021 03:13