Gençler ve Benlik Kaygısı!

Gençler ve Benlik Kaygısı!

Gençler özellikle “başkaları benim hakkımda ne düşünür, ya da ben benim hakkımda ne düşündürtürüm” diye sürekli gel git arasında kalmaktadırlar.

Özellikle sosyal medya mecralarında akıl almaz fotoğraflar, çekimler, hep benlik saygısını, benlik bilincini kendine özgü değerlendirmesi olarak görmekteyiz.

Benlik bilinci, başkalarının bizim için ne düşündüğünü ne olduğumuzu ve neyi başarabileceğimizi düşündüğümüz karışık bir resimdir.

Benlik saygısı ise insanların sahip olduklarını hissettikleri görece değerli olma ve kabul edilmedir.

Bu duygu, yaşamımızın başlarında edindiğimiz deneyimlere ve bizim için değerli kişilerin üzerimizdeki etkilerine ayrılmaz biçimde bağlıdır.

Kafamızda canlandırdığımız, olmak istediğimiz ve olmamız gerektiğini düşündüğümüz ideal ben resmini de etkiler

Hissedilen ben ile ideal ben arasındaki fark, benlik saygısının düzeyinin bir göstergesidir.

Benlik saygısı yüksek bireyler daha yaratıcı, başarılı, güçlü, atılgan, fikirlerini rahatça ifade eden, kendisinin farkında olan özgüvenli ve sosyal yönden uyumlu kişiler olarak görülmektedir.

Gençlerde görülen birçok psikolojik problemin, düşük benlik saygısıyla ilgili olduğu bilinmektedir. 

Düşük benlik saygısına sahip gençlerin başarısızlığı bekledikleri, sinirli oldukları, daha az gayret gösterdikleri, yaşamdaki önemli şeyleri göz ardı ettikleri, başarısız olduklarında kendilerini değersiz ve yeteneksiz hissettiklerini biliyoruz.

Psikolojik dayanıklılığı, bir zorluk ile karşılaşıldığında bu durumdan daha güçlü şekilde çıkmayı gençler kendi hayatlarında başarmalıdır.

Stresle başa çıkmayı öğrenen gençlerin hayatın olumsuz yanları ile karşılaştıklarında ezilmeden, kendine olan güvenle çıktıklarını biliyoruz.

Eğer gençlerimiz stresle başa çıkmayı öğrenirler ise daha neşeli, enerji dolu, bir hayat sürdürdükleri de gözlemlenmektedir.

02.12.2021 06:11