Kindar

Kindar

Haksızlığa uğrayan ve incinen kişinin öç almak amacı ile düşmanlık duygusu yaşamasını kin olarak tanımlayabiliriz.

Kişinin kin ve intikam duygusunu oluşturabilmesi için bu duyguya neden olan durumu sürekli hafızasında canlandırıp, ona karşı yapılan bir hareketi unutmayıp kaydetmesi gerekir.

Bireyler kendini zayıf hissettiğinde, korunma durumu ile ilgili duygularını kendi içinde zayıflattığında otomatik olarak öfke birikir ve düşmanlık duyguları güçlenir. Bu durum toplumda kavgaya neden olan en önemli yaygın duygulardan biridir.

Kişi moralini bozan, onu üzen, öfkesini ve incindiğini ifade edebilmenin yolunu bulamazsa öfke birikerek kinin oluşmasına neden olur.

Aslında insanoğlu varlığına saygı duyulmadığını hissettiği her olayda öfkelenme hissini oluşturması yararlı ve gerekli bir duygudur.

Karşısında ona sorun yaratan ve öfkesinin artıran olayı sorgulayarak çözmez ise neden öfkelendiğini tam ayırt edemez ise olması gerektiği gibi değil hissettiği gibi davranacaktır.

Öfke biriktiğinde öç alma duygularıyla birlikte “kin” şekline dönüşür.

Kin karşısındaki kini besler.

Kin duygusu hak arama davranışını değil, “öç alma” davranışının besler.

Adaletli davranmayı engeller.

Öfke hakkının konuşmaya götürebilirken, öfkeye düşmanlık karışırsa kin haline dönüşür.

Kin aklının kaybetmiş öfkedir.

Akıllı kişi davranışlarında ne kendine ve karşısına haksızlık yapmayacak şekilde öfkesini ifade eder.

Kendine ve çevresine yapılan olumsuzluklara karşı gerekli bir duygu olan öfkenin akıl ve bilinçle kontrolü gerekir.

Halk arasında kin duygusu yüksek kişilerin kullandığı anahtar kelimeler ‘’ölümümde…’’ veya ‘’kanı pahasına…’’ şeklindedir.

Toplumsal barışı bozan en önemli duygulardan biri kin duygusudur.

Toplumumuzda yaygın olarak kullanılan tabirlerden birisi de ‘’deve kini’’ olan kişilerdir. Bu kişiler tehdidi kaydederler ve unutmazlar. O kişiden öçlerini almadan rahat edemezler.

Suçlamayı sürdürmek öz savunma olayıdır. Birey öfke ve moralini bozan şeye karşı 12’den vuracağı bir hedef bulmak ister.

‘’Ben yapmadım o yaptı’’ diyerek rahatlar sorunlarını başka birinin hatası haline getirir ve ateşin odunu yaktığı gibi kişiyi hep yakıp incitir.

Bu duyguları yaşayan kişi kin duygusundan kurtulmak için ‘’Hayatta ilerlemek mi daha önemli hesaplaşmak mı?’’

Bu sorunun cevabını kendine vermelidir.

Hayat, uzlaşma becerisi olanları mutlu eder!

01.02.2024 12:44